Aktualności

Rozmiar czcionki

Uwaga!

Od dnia 22 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. Biuro Projektu "Twoja Firma II" będzie nieczynne


Uwaga!

Szanowni Państwo informujemy, że aby rozliczyć wsparcie finansowe należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich poniesienie takie jak:
- Wniosek o rozliczenie wsparcia finansowego
-
Oświadczenie o poniesionych wydatkach zgodnie z biznesplanem,
- Szczegółowe zestawienie wydatków potwierdzających poniesione wydatki na rozpoczęcie działalności objęte harmonogramem finansowo-rzeczowymi,

- kopie faktur i innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,
- kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, w przypadku zakupu urządzeń , które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia teriałów, z podaniem ich miejsca składowania,
- kopie umów cywilno-prawnych z potwierdzeniem opłaty deklaracji PCC-3,
- kopie dokumentów zapłaty tj.: wyciągi bankowe z rachunku uczestnika projektu lub przelewy bankowe/ dowody wpłaty KP,
- opinię rzeczoznawcy za sprzęt używany powyżej 3500,00 PLN

- deklarację sprzedawcy określająca pochodzenie sprzętu używanego wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych,
- kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie wsparcia, zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wszystkie dokumenty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty potwierdzające wydatkowanie otrzymanego wsparcia finansowego należy złożyć zgodnie z terminem określonym w umowie o udzielenie wsparcia finansowego (30 dni od dnia podpisania umowy o wsparcie finansowe)


 

Uwaga!

Przydział do grup szkoleniowych oraz harmonogram zajęć na pierwsze spotkania szkoleniowe został zamieszczony w zakładce "Harmonogramy zajęć"


 

Informujemy, że szkolenia dla osób zakwalifikowanych do projektu rozpoczną się od środy 30 maja 2018 roku. Przydział osób do poszczególnych grup oraz szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie zamieszczony w poniedziałek 28 maja 2018 roku.


W związku z bardzo dużym zainteresowaniem rekrutacją do projektu „Twoja firma II” informujemy, że proces oceny wniosków przedłuży się i ostateczne wyniki będą zamieszczone w czwartek 24 maja 2018 roku.
Nie udzielamy telefonicznie informacji o wynikach rekrutacji.
Jednocześnie informujemy, że szkolenia dla osób zakwalifikowanych do projektu rozpoczną się w poniedziałek 28 maja 2018 roku. Przydział osób do poszczególnych grup oraz szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie zamieszczony w sobotę 26 maja 2018 roku.


Uwaga!

Wyniki z rekrutacji do projektu "Twoja Firma II" - edycja II zostaną upublicznione na stronie po 20 maja 2018 r.


Wyniki z oceny Biznes planów zostaną zamieszczone na stronie projektu w zakładce "Wyniki rekrutacji i ocena BP" we wtorek 13.03.2018 r. po godzinie 12.00


Rekrutacja do projektu "Twoja Firma II" (II edycja) rozpocznie się 5 marca 2018r i będzie trwać do 20 kwietnia 2018 roku


 Termin składania biznes planów do projektu Twoja Firma II: 2-15 lutego 2018 r. w Burze Projektu w godz. 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku) pokój 3


Szkolenia z "Zasad zakaładania i prowadzenia działalności gospodarczej" 
rozpoczną się 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek)

Wyniki z rekrutacji do projektu "Twoja Firma II" zostaną upublicznione 
w poniedziałek 11 grudnia 2017 r.


 I nabór

UWAGA

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w dwóch edycjach:

I edycja w terminie: 23 październik 2017 – 24 listopad 2017 r.

II edycja w terminie: 5 marzec 2018 -20 kwiecień 2018

Szczegółowe informacje w zakładce Rekrutacja