Wyniki rekrutacji i ocena biznesplanów

Rozmiar czcionki

Informujemy, że szkolenia dla osób zakwalifikowanych do projektu rozpoczną się od środy 30 maja 2018 roku. Przydział osób do poszczególnych grup oraz szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie zamieszczony w poniedziałek 28 maja 2018 roku.


Poniżej została opublikowana ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu "Twoja Firma II” (edycja II).

Lista Uczestników projektu „TWOJA FIRMA II” (II edycja) zakwalifikowanych do dotacji na otwarcie działalności gospodarczej z najwyższą liczbą punktów

Lp. Numer Biznesplanu Liczba punktów
  82BP/TF2/ED2 90
  38BP/TF2/ED2 90
  7BP/TF2/ED2 89
  31BP/TF2/ED2 89
  33BP/TF2/ED2 88,5
  4BP/TF2/ED2 87
  41BP/TF2/ED2 87
  25BP/TF2/ED2 87
  15BP/TF2/ED2 86
  36BP/TF2/ED2 85,5
  43BP/TF2/ED2 85,5
  53BP/TF2/ED2 85
  66BP/TF2/ED2 85
  71BP/TF2/ED2 85
  74BP/TF2/ED2 85
  49BP/TF2/ED2 84,5
  9BP/TF2/ED2 84,5
  81BP/TF2/ED2 84
  85BP/TF2/ED2 82,5
  59BP/TF2/ED2 82
  39BP/TF2/ED2 81,5
  11BP/TF2/ED2 81,5
  13BP/TF2/ED2 81,5
  42BP/TF2/ED2 81,5
  50BP/TF2/ED2 81,5
  61BP/TF2/ED2 81,5
  63BP/TF2/ED2 81
  64BP/TF2/ED2 81
  89BP/TF2/ED2 80,5
  23BP/TF2/ED2 80,5
  24BP/TF2/ED2 80,5
  26BP/TF2/ED2 80,5
  28BP/TF2/ED2 80,5
  32BP/TF2/ED2 80
  70BP/TF2/ED2 80
  88BP/TF2/ED2 79,5
  83BP/TF2/ED2 79
  35BP/TF2/ED2 79
  16BP/TF2/ED2 78,5
  18BP/TF2/ED2 78,5
  8BP/TF2/ED2 78,5
  44BP/TF2/ED2 78,5
  86BP/TF2/ED2 78,5
  90BP/TF2/ED2 78,5
  93BP/TF2/ED2 78,5
  100BP/TF2/ED2 78,5
  68BP/TF2/ED2 78,5
  40BP/TF2/ED2 78
  79BP/TF2/ED2 77,5
  62BP/TF2/ED2 77,5
  87BP/TF2/ED2 77
  47BP/TF2/ED2 76,5
  48BP/TF2/ED2 76,5
  67BP/TF2/ED2 76
  12BP/TF2/ED2 76
  30BP/TF2/ED2 75,5
  22BP/TF2/ED2 75,5
  72BP/TF2/ED2 75
  91BP/TF2/ED2 74,5
  21BP/TF2/ED2 74
  6BP/TF2/ED2 73,5
  2BP/TF2/ED2 73,5
  37BP/TF2/ED2 73,5
  69BP/TF2/ED2 73,5
  14BP/TF2/ED2 73
  29BP/TF2/ED2 73
  5BP/TF2/ED2 73
  58BP/TF2/ED2 73
  77BP/TF2/ED2 73
  84BP/TF2/ED2 73
  56BP/TF2/ED2 72,5
  57BP/TF2/ED2 72,5
  80BP/TF2/ED2 72
  17BP/TF2/ED2 72
  20BP/TF2/ED2 72
  27BP/TF2/ED2 71,5
  19BP/TF2/ED2 71
  46BP/TF2/ED2 71
  55BP/TF2/ED2 70,5
  3BP/TF2/ED2 70
  78BP/TF2/ED2 69
  65BP/TF2/ED2 69
  96BP/TF2/ED2 68,5
  10BP/TF2/ED2 68
  95BP/TF2/ED2 67

Poniżej została opublikowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa do otrzymania wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach projektu "Twoja Firma II” (edycja II). Jednocześnie informujemy, iż od wyników oceny Komisji Oceny Wniosków przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie przyznawania środków finansowych w ramach niniejszego projektu.
Poniższa lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

Lista Uczestników projektu „TWOJA FIRMA II” (II edycja) zakwalifikowanych do dotacji na otwarcie działalności gospodarczej z najwyższą liczbą punktów

Lp. Numer Biznesplanu Liczba punktów
1 82BP/TF2/ED2 90
2 38BP/TF2/ED2 90
3 7BP/TF2/ED2 89
4 31BP/TF2/ED2 89
5 33BP/TF2/ED2 88,5
6 4BP/TF2/ED2 87
7 41BP/TF2/ED2 87
8 25BP/TF2/ED2 87
9 15BP/TF2/ED2 86
10 36BP/TF2/ED2 85,5
11 43BP/TF2/ED2 85,5
12 53BP/TF2/ED2 85
13 66BP/TF2/ED2 85
14 71BP/TF2/ED2 85
15 74BP/TF2/ED2 85
16 49BP/TF2/ED2 84,5
17 9BP/TF2/ED2 84,5
18 81BP/TF2/ED2 84
19 85BP/TF2/ED2 82,5
20 59BP/TF2/ED2 82
21 39BP/TF2/ED2 81,5
22 11BP/TF2/ED2 81,5
23 13BP/TF2/ED2 81,5
24 42BP/TF2/ED2 81,5
25 50BP/TF2/ED2 81,5
26 61BP/TF2/ED2 81,5
27 63BP/TF2/ED2 81
28 64BP/TF2/ED2 81
29 89BP/TF2/ED2 80,5
30 23BP/TF2/ED2 80,5
31 24BP/TF2/ED2 80,5
32 26BP/TF2/ED2 80,5
33 28BP/TF2/ED2 80,5
34 32BP/TF2/ED2 80
35 70BP/TF2/ED2 80
36 88BP/TF2/ED2 79,5
37 83BP/TF2/ED2 79
38 35BP/TF2/ED2 79
39 16BP/TF2/ED2 78,5
40 18BP/TF2/ED2 78,5
41 8BP/TF2/ED2 78,5
42 44BP/TF2/ED2 78,5
43 86BP/TF2/ED2 78,5
44 90BP/TF2/ED2 78,5
45 93BP/TF2/ED2 78,5
46 100BP/TF2/ED2 78,5
47 68BP/TF2/ED2 78,5
48 40BP/TF2/ED2 78
49 79BP/TF2/ED2 77,5
50 62BP/TF2/ED2 77,5
51 87BP/TF2/ED2 77
52 47BP/TF2/ED2 76,5
53 48BP/TF2/ED2 76,5
54 1BP/TF2/ED2 76,5
55 67BP/TF2/ED2 76
56 12BP/TF2/ED2 76
57 30BP/TF2/ED2 75,5
58 22BP/TF2/ED2 75,5
59 72BP/TF2/ED2 75
60 91BP/TF2/ED2 74,5
61 21BP/TF2/ED2 74
62 6BP/TF2/ED2 73,5
63 2BP/TF2/ED2 73,5
64 37BP/TF2/ED2 73,5
65 69BP/TF2/ED2 73,5
66 73BP/TF2/ED2 73,5
67 14BP/TF2/ED2 73
68 29BP/TF2/ED2 73
69 5BP/TF2/ED2 73
70 58BP/TF2/ED2 73
71 77BP/TF2/ED2 73
72 84BP/TF2/ED2 73
73 56BP/TF2/ED2 72,5
74 57BP/TF2/ED2 72,5
75 80BP/TF2/ED2 72
76 17BP/TF2/ED2 72
77 20BP/TF2/ED2 72
78 27BP/TF2/ED2 71,5
79 19BP/TF2/ED2 71
80 46BP/TF2/ED2 71
81 55BP/TF2/ED2 70,5
82 3BP/TF2/ED2 70
83 78BP/TF2/ED2 69
84 65BP/TF2/ED2 69
85 96BP/TF2/ED2 68,5

Lista rezerwowa Uczestników projektu „TWOJA FIRMA II” (II edycja) którzy uzyskali minimalną liczbę punktów – 60 pkt kwalifikującej biznesplan do dotacji

Lp. Numer Biznesplanu Liczba punktów
1 10BP/TF2/ED2 68
2 95BP/TF2/ED2 67
3 52BP/TF2/ED2 66
4 75BP/TF2/ED2 65,5
5 92BP/TF2/ED2 64
6 54BP/TF2/ED2 64,5
7 51BP/TF2/ED2 64
8 99BP/TF2/ED2 64
9 60BP/TF2/ED2 63
10 34BP/TF2/ED2 61,5
11 94BP/TF2/ED2 60

Lista Uczestników projektu „TWOJA FIRMA II” (II edycja) którzy nie uzyskali minimalnej liczby punktów – 60 pkt kwalifikującej biznesplan do dotacji

Lp. Numer Biznesplanu Liczba punktów
1 97BP/TF2/ED2 59,5
2 45BP/TF2/ED2 51,5
3 98BP/TF2/ED2 51,5
4 76BP/TF2/ED2 49,5


Osoby zakwalifikowane do projektu „Twoja Firma II” (edycja II)

Lp.

Nazwisko i imię

Punkty

1.        

Toboła R.

107

2.        

Grzela P.

105,5

3.        

Kubicka A.

102,5

4.        

Pająk E.

102,5

5.        

Dróżdż P.

101

6.        

Markiewicz K.

100,5

7.        

Kurpias L.

99,5

8.        

Sienniak E.

99,5

9.        

Romańska A.

99,5

10.    

Dumania M.

99,5

11.    

Matysek Ł.

99

12.    

Kostyra-Dzierżęga P.

99

13.    

Kaczmarski Andrzej J.

99

14.    

Durlej D.

98,5

15.    

Winiarska M.

98,5

16.    

Najda M.

98,5

17.    

Połeć W.

97,5

18.    

Nowak D.

97,5

19.    

Zielińska E.

97

20.    

Gardynik A.

97

21.    

Lipska M.

97

22.    

Jaros J.

96,5

23.    

Skiba A.

96,5

24.    

Leszczyński K.

96,5

25.    

Miłek Z.

96

26.    

Kisiel M.

96

27.    

Skrzypiec R.

96

28.    

Słota K.

96

29.    

Gołyska A.

96

30.    

Raczyński M.

95,5

31.    

Wójcik K.

95

32.    

Sadza J.

95

33.    

Zięba I.

94,5

34.    

Pronobis K.

94,5

35.    

Przewłocki W.

94,5

36.    

Nalepa B.

94

37.    

Wodecki P.

94

38.    

Kaptur A.

94

39.    

Strzelcki P.

93,5

40.    

Skowron A.

93,5

41.    

Kwiecień W.

93,5

42.    

Pindel P.

93,5

43.    

Kaczor P.

93,5

44.    

Snopek W.

93

45.    

Gierczak A.

93

46.    

Zagórska K.

93

47.    

Cedro P.

92,5

48.    

Dudek M.

92,5

49.    

Gawłowska A.

92,5

50.    

Czerwiński K.

92

51.    

Ziach Mariusz

92

52.    

Bernaciak-Ufnal A.

92

53.    

Majos Ł.

92

54.    

Kołtyś K.

92

55.    

Granat Rafał

92

56.    

Nowak Łukasz Andrzej

91,5

57.    

Zimnicki Zygmunt

91,5

58.    

Żurawski Mariusz

91,5

59.    

Łata Anna Helena

91,5

60.    

 Stępień Janina Zofia

91

61.    

Prusek Mariusz

91

62.    

Dąbrowski Jacek

90

63.    

Słoka Monika Anna

90

64.    

Ginał Tomasz

89,5

65.    

Pawlik Agnieszka

89,5

66.    

Radosz Aneta

89,5

67.    

Marzec Monika Dorota

89,5

68.    

Czajkowska Katarzyna

89,5

69.    

Gierczak Edyta

89,5

70.    

Madajewska Magdalena Maria

89,5

71.    

Szwajcer Mariusz Krzysztof

89

72.    

Lipiński Janusz Andrzej

89

73.    

Kwiecień Marzena

88,5

74.    

Majewska Renata

88,5

75.    

Macek Justyna

88,5

76.    

Nowik-Kołodziej Agnieszka

88,5

77.    

Mazan Tomasz Mieczysław

88,5

78.    

Pietrzyk Ryszard Józef

88

79.    

Jasiński Dariusz Piotr

88

80.    

Mickiewicz Monika

88

81.    

Kośniewska Monika

88

82.    

Malicka J.

88

83.    

Różalska P.

88

84.    

Bogusz M.

88

85.    

Olejarczyk A.

88

86.    

Jama M.

88

87.    

Cholewiński D.

88

88.    

Ryba M.

88

89.    

Fiszer Żaneta I.

87,5

90.    

Gatkowska-Świercz A.

87,5

91.    

Konat K.

87,5

92.    

Bogdańska A.

87,5

93.    

Szwagierczak M.

87,5

94.    

Kita H.

87,5

95.    

Kamińska A.

87,5

96.    

Gawłowska B.

87,5

97.    

Skuta A.

87,5

98.    

Miaz Anna M.

87,5

99.    

Klepacz-Młynarska M.

87,5

100.   

Ruszkowski K.

87,5

Lista rezerwowa do projektu „Twoja Firma II” (edycja II)

Lp.

Nazwisko i imię

Punkty

1.        

Fryc M.

86,5

2.        

Jędryka R.

86

3.        

Kulas M.

85,5

4.        

Firmanty J.

85

5.        

Przydatek M.

84,5

6.        

Sikora M.

84

7.        

Krzemiński J.

84

8.        

Słodkiewicz K.

84

9.        

Wijas Sł.

84

10.    

Kwiatek B.

84


Lista Uczestników projektu „TWOJA FIRMA II” (I edycja) zakwalifikowanych do dotacji na otwarcie działalności gospodarczej z najwyższą liczbą punktów

Lp. Nazwisko Liczba punktów
1 Jeżykowski W. 96
2 Korczak M. 95
3 Woś M. 93
4 Majewski M. 92,5
5 Kotkowska J. 92
6 Jagiełło P. 91,5
7 Kurzawa H. 91,5
8 Krawiec M. 91
9 Skrobisz G. 91
10 Karbowniczek M. 90,5
11 Musiał P. 89,5
12 Mokrzańska I. 89,5
13 Deroń M. 89,5
14 Pomykała R. 89
15 Palmąka K. 89
16 Curyło A. 88
17 Łata G. 88
18 Rafaliski Z. 88
19 Skrobisz D. 88
20 Turek J. 87
21 Stachowicz T. 87
22 Serafin J. 86
23 Wyrzykowska A. 85,5
24 Kowalski T. 85
25 Madejska B. 85
26 Szczygieł A. 85
27 Ziarko G. 85
28 Wardzała Ł. 84
29 Kaleta T. 83,5
30 Stępień D. 83,5
31 Strojnowska K. 83,5
32 Świderski K. 83,5
33 Sędrowicz M. 83
34 Kusal K. 83
35 Szewczyk A. 83
36 Wolitek M. 83
37 Cichoń J. 82,5
38 Walczyk P. 82,5
39 Wołowska A. 82,5
40 Dumniec B. 82
41 Dobosz J. 82
42 Fil A. 82
43 Golińska B. 81,5
44 Frejlich R. 81,5
45 Partyka A. 81,5
46 Kita P. 80,5
47 Kołodziej A. 80,5
48 Janda A. 80
49 Kargul P. 80
50 Zieliński L. 80
51 Kolus Ł. 79,5
52 Żółtek D. 79
53 Durlej M. 78,5
54 Pastuszko M. 78,5
55 Bełczowska E. 78,5
56 Czech I. 78
57 Kroczek A. 78
58 Bakalarski P. 77,5
59 Gawron R. 77,5
60 Sabat A. 77,5
61 Graboń D. 77
62 Sobczyk A. 76,5
63 Dobosz M. 76
64 Pióro J. 75,5
65 Jastrzębski M. 75
66 Lenart J. 75
67 Kasprzyk P. 74,5
68 Rzeszut A. 74,5
69 Staniek W. 74,5
70 Drabik S. 74
71 Banak I. 73,5
72 Bańbura H. 73,5
73 Dyka A. 73,5
74 Adamek A. 73
75 Różycka A. 73
76 Dudek R. 72,5
77 Kosiarska A. 72,5
78 Szczepańska W. 72,5
79 Kochel W. 71,5
80 Walczak P. 71,5
81 Zieliński M. 71,5
82 Sitarski A. 71
83 Budzeń J. 71
84 Wenda A. 70,5
85 Kowalik W. 70,5
Lp. Nazwisko Liczba punktów
  Jeżykowski W. 96
  Korczak M. 95
  Woś M. 93
  Majewski M. 92,5
  Kotkowska J. 92
  Jagiełło P. 91,5
  Kurzawa H. 91,5
  Krawiec M. 91
  Skrobisz G. 91
  Karbowniczek M. 90,5
  Musiał P. 89,5
  Mokrzańska I. 89,5
  Deroń M. 89,5
  Pomykała R. 89
  Palmąka K. 89
  Curyło A. 88
  Łata G. 88
  Rafaliski Z. 88
  Skrobisz D. 88
  Turek J. 87
  Stachowicz T. 87
  Serafin J. 86
  Wyrzykowska A. 85,5
  Kowalski T. 85
  Madejska B. 85
  Szczygieł A. 85
  Ziarko G. 85
  Wardzała Ł. 84
  Kaleta T. 83,5
  Stępień D. 83,5
  Strojnowska K. 83,5
  Świderski K. 83,5
  Sędrowicz M. 83
  Kusal K. 83
  Szewczyk A. 83
  Wolitek M. 83
  Cichoń J. 82,5
  Walczyk P. 82,5
  Wołowska A. 82,5
  Dumniec B. 82
  Dobosz J. 82
  Fil A. 82
  Golińska B. 81,5
  Frejlich R. 81,5
  Partyka A. 81,5
  Kita P. 80,5
  Kołodziej A. 80,5
  Janda A. 80
  Kargul P. 80
  Zieliński L. 80
  Kolus Ł. 79,5
  Żółtek D. 79
  Durlej M. 78,5
  Pastuszko M. 78,5
  Bełczowska E. 78,5
  Czech I. 78
  Kroczek A. 78
  Bakalarski P. 77,5
  Gawron R. 77,5
  Sabat A. 77,5
  Graboń D. 77
  Sobczyk A. 76,5
  Dobosz M. 76
  Pióro J. 75,5
  Jastrzębski M. 75
  Lenart J. 75
  Kasprzyk P. 74,5
  Rzeszut A. 74,5
  Staniek W. 74,5
  Drabik S. 74
  Banak I. 73,5
  Bańbura H. 73,5
  Dyka A. 73,5
  Adamek A. 73
  Różycka A. 73
  Dudek R. 72,5
  Kosiarska A. 72,5
  Szczepańska W. 72,5
  Kochel W. 71,5
  Walczak P. 71,5
  Zieliński M. 71,5
  Sitarski A. 71
  Budzeń J. 71
  Wenda A. 70,5
  Kowalik W. 70,5

Lista rezerwowa Uczestników projektu „TWOJA FIRMA II” (I edycja) którzy uzyskali minimalną liczbę punktów – 60 pkt kwalifikującej biznesplan do dotacji

Lp. Nazwisko Liczba punktów
  Muszyński Ł. 69,5
  Janiszewska A. 69
  Kolus M. 68,5
  Garlicki K. 68,5
  Gawłowska B. 68
  Niziałek B. 65
  Pawlik M. 64,5
  Skowierzak A. 64

Lista Uczestników projektu „TWOJA FIRMA II” (I edycja) którzy nie uzyskali minimalnej liczby punktów – 60 pkt kwalifikującej biznesplan do dotacji

Lp. Nazwisko Liczba punktów
  Wrona S. 58,5
  Pająk E. 57
  Sikora M. 56,5
  Banaś M. 53,5
  Drogosz W. 52
  Nowak B. 49,5
  Bartkowski M. 0


Osoby zakwalifikowane do projektu „Twoja Firma II” (edycja I)

Lp Nazwisko Punkty
1. Sobczyk A. 108,5
2. Walczyk P. 108,0
3. Fil A. 106,0
4. Skrobisz D. 105,0
5. Majewski M. 103,5
6. Pająk E. 103,5
7. Strojnowska K. 103,0
8. Cichoń J. 103,0
9. Musiał P. 103,0
10. Dumniec B. 103,0
11. Palmąka K. 102,5
12. Madejska B. 102,5
13. Rzeszut A. 102,0
14. Kasprzyk P. 101,5
15. Dudek R. 100,0
16. Turek J. 100,0
17. Jeżykowski W. 99,5
18. Adamek A. 99,5
19. Świderski K. 99,5
20. Graboń D. 98,5
21. Kołodziej A. 98,5
22. Łata G. 98,0
23. Kargul S. 98,0
24. Kalus M. 98,0
25. Dyka A. 98,0
26. Wenda A. 98,0
27. Zieliński L. 97,5
28. Mokrzańska I. 97,5
29. Wyrzykowska A. 97,5
30. Korczak M. 97,0
31. Wołowska A. 96,5
32. Janda A. 96,0
33. Kowalski T. 96,0
34. Rafalski Z. 95,5
35. Szewczyk A. 95,5
36. Woś M. 95,0
37. Frejlich R. 95,0
38. Kowalik W. 94,5
39. Golońska B. 94,5
40. Walczak P. 94,0
41. Kolus Ł. 94,0
42. Drogosz W. 93,5
43. Stachowicz T. 92,5
44. Kaleta T. 92,0
45. Curyło A. 91,5
46. Kosiarska A. 91,5
47. Szczygieł A. 91,5
48. Kurzawa H. 91,5
49. Gawłowska B. 91,0
50. Kotkowska J. 91,0
51. Dobosz J. 90,5
52. Pastuszko M. 90,0
53. Kochel W. 89,5
54. Różycka A. 88,5
55. Skrobisz G. 88,5
56. Serafin J. 87,5
57. Pomykała R. 87,5
58. Sikora M. 87,0
59. Zieliński M. 87,0
60. Krawiec M. 87,0
61. Lenart J. 86,5
62. Będkowski J. 86,0
63. Bańbura H. 86,0
64. Ziarko G. 88,5
65. Skowierzak A. 88,0
66. Durlej M. 87,5
67. Banaś M. 87,5
68. Kita P. 85,5
69. Wardzała Ł. 85,5
70. Pióro J. 85,5
71. Stępień D. 85,5
72. Niziałek B. 85,5
73. Kusal K. 85,0
74. Sędrowicz M. 85,0
75. Kargul P. 85,0
76. Karbowniczek M. 85,0
77. Jagiełło P. 85,0
78. Bakalarski P. 84,5
79. Garlicki K. 84,0
80. Drabik Sł. 83,5
81. Wrona S. 83,5
82. Gawron R. 83,0
83. Janiszewska A. 83,0
84. Bełczowska E. 82,0
85. Dobosz M. 82,0
86. Staniek W. 80,5
87. Kroczek A. 80,5
88. Wolitek M. 80,5
89. Uba L. 80,0
90. Czech I. 80,0
91. Deroń M. 80,0
92. Muszyński Ł. 79,0
93. Jastrzębski M. 78,5
94. Sitarski A. 78,0
95. Nowak B. 78,0
96. Żółtek D. 77,5
97. Partyka A. 77,0
98. Kamyk N. 76,5
99. Budzeń J 73,5
100. Szostak D 73,5


Lista rezerwowa do projektu „Twoja Firma II” (edycja I)


Lp Nazwisko Punkty
1. Banak I 72,5
2. Szczepańska W
72,0
3. Pawlik M. 71,0
4. Sabat A. 70,5
5. Bartkowski M.
70,0

6. Uryś K. 69,5

7. Bugaj A. 69,0
8. Skrzypczyńska J. 68,0
9. Staciwa E. 68,0
10. Klusek K. 68,0


Kandydaci (edycja I), których formularz rekrutacyjny nie otrzymał wymaganego minimum 60 punktów ogółem oraz/lub minimum 70% punktów w części II


Lp Nazwisko Punkty
1. Piątkowski J. 67,0
2. Cieszkowska B. 64,5
3. Iskra R. 64,5
4. Sitarska M. 64,0
5. Sękowska R. 62,5
6. Wardzała K. 61,5
7. Zakrzewski R. 59,5
8. Kiwiorska K. 58,0
9. Kaptur H. 58,0
10. Nowak S. 55,5
11. Celary M. 55,5
12. Nowak A. 55,0
13. Kowalska A. 53,0
14. Szafrańska K. 53,0
15. Sobólska M. 53,0
16. Radosz A. 51,0
17. Słapek A. 50,0


Kandydaci (edycja I) niespełniający warunków formalnych

Lp. Nazwisko Punkty
1. Ciecieląg K. -
2. Oparowska A. -
3. Kozioł P. -
4. Lipiec K. -
5. Lipiec M. -
6. Sulewski J. -
7. Klimek Wł. -