Dokumenty do pobrania

Rozmiar czcionki

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie (pdf)

Oświadczenie (doc)

Wzór rozliczenia wsparcia finansowego (xls)

Wniosek o rozliczenie dotacji (pdf)

Wniosek o rozliczenie dotacji (docx)

 


- Oświadczenie o VAT (PDF)
- Harmonogram rzeczowo finansowy - kolor (DOC)
- Harmonogram rzeczowo finansowy - mono (DOC)
- Harmonogram rzeczowo finansowy - kolor (PDF)
- Harmonogram rzeczowo finansowy - mono (PDF)

- Deklaracja sprzedającego dotycząca używanego środka trwałego w formacie doc


Druk do rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego WSBiP (WORD)
Druk do rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego WSBiP (EXCEL) 

Druk do rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego Stowarzyszenie "Kuźnia" (WORD)

Druk do rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego Stowarzyszenie "Kuźnia"  ECXEL)

 

 

Dokumenty związane z rekrutacja kandydatów – Regulamin rekrutacyjny wraz z załącznikami

 

Regulamin rekrutacji

Zał nr 1 Formularz rekrutacyjny wersja kolorowa w formacie word.doc

Zał nr 1 Formularz rekrutacyjny wersja kolorowa w formacie pdf

Zał nr 2 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Zał nr 3 Oświadczenie o miejscu zamieszkania w formacie pdf

Zał nr 3 Oświadczenie o miejscu zamieszkania w formacie word  doc

Zał nr 4 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby nieaktywnej zawodowo wersja kolorowa

Zał nr 4 Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby nieaktywnej zawodowo wersja kolorowa w formacie word doc

Zał nr 5 Oświadczenie o profilu pomocy wersja kolorowa w formacie pdf

Zał nr 5Oświadczenie o profilu pomocy wersja kolorowa w formacie word doc

Zał nr 6 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wersja kolorowa w formacie pdf

Zał nr 6 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wersja kolorowa w formacie word doc

Zał nr 6 Oswiadczenie-uczestnika projektu wersja kolorowa.pdf

Zał nr 6 Oswiadczenie-uczestnika projektu wersja kolorowa w formacie word  doc

Zał nr 7 Deklaracja uczestnictwa w projekcie wersja kolorowa.pdf

Zał nr 7 Deklaracja uczestnictwa w projekcie wersja kolorowa w formacie worf doc

 

Dokumnety do pobrania w wersji dla drukarek czarno-białych 

Formularz rekrutacyjny wersja mono w formacie word.doc Zał1

Oświadczenie o miejscu zamieszkania (zał.3)

Oświadczenie o posiadaniu statusu os. biernej zawodowo (zał.4)

Oświadczenie o o profilu pomocy (zał.5)

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (zał.6)

Deklaracja uczestnika projektu (zał.7)

 


 

Dokumenty związane z  przyznaniem środków finansowych– Regulamin  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami

 

Znowelizowany Regulamin przyznawania środków finansowych 22.XII.2017-1

Zal 1 Wzór biznesplanu wersja kolorowa.pdf

Zal 1a Wzór biznesplanu wersja kolorowa.doc

Zal 1 Wzór biznesplanu wersja czarnobiała.pdf

Zal 1a Wzór biznesplanu wersja czarnobiała.doc

Zal  2 Karta oceny biznesplanu.pdf

Zal 3 Wniosek o przyznanie środków finans.  na rozwój przedsiębiorczosci wersja kolorowa.pdf

Zal 4 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wersja kolorowa.pdf

Zał 5 Umowa o przyznanie wspracia finansowego wersja kolorowa.pdf

Zal 6a Umowa o przyznanie wspracia pomostowego wersja kolorowa.pdf

Zal 6b Umowa o przyznanie wspracia pomostowego wersja kolorowa.pdf

Zal 7a Umowa o swiadcz usług doradczych po otrzym wsparcia wersja kolorowa.pdf

Zal 8 Oświadczenie o otrzym-nie otrzymaniu pomocy demimis wersja kolorowa.pdf

Zal 8 Oświadczenie o otrzym-nie otrzymaniu pomocy demimis wersja kolorowa.pdf


Rozliczenie dotacji

Oświadczenie o braku powiązań docx

Oświadczenie o braku powiązań  pdf


Dokumenty archiwalne

Regulamin przyznawania środków finansowych

Dokumenty związane z  przyznaniem środków finansowych– Regulamin  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami

Zal 9 Oświadczenie o VAT wersja kolorowa.doc

Zal 9 Oświadczenie o VAT wersja kolorowa.pdf